W AgroVision stawiamy sobie za cel pracę zgodnie z normą ISO 27001, pozostałe biznesy którymi zarządzamy posiadają certyfikat ISO27001, więc wiemy jak tak pracować.


 Regularnie tworzymy kopie zapasowe danych hostowanych przez nas klientów, w następujący sposób: 

  • Codzienna przyrostowa kopia zapasowa, przechowywana przez 3 tygodnie w pamięci lokalnej,
  • Cotygodniowa pełna kopia zapasowa (w każdą sobotę wieczorem), przechowywana przez 4 tygodnie w pamięci lokalnej,
  • Cotygodniowa pełna kopia zapasowa (w każdą sobotę wieczorem), przechowywana przez 9 tygodni na niezmiennym obiekcie Blob Azure Storage,
  • Miesięczna pełna kopia zapasowa (w każdą pierwszą sobotę miesiąca), przechowywana przez 5 miesięcy na niezmiennym obiekcie Blob Azure Storage
     

Jako klient mają Państwo pełny dostęp do swoich danych, dlatego nie możemy zagwarantować, że Państwa dane uwierzytelniające nie zostaną nadużyte. Jest to Państwa obowiązek jako klienta, ale zawsze chcemy pomóc, jeśli zajdzie potrzeba przywrócenia danych.