Elektroniczny dowód dostawy importuje się, klikając ikonę Import u góry okna Młodzież hodowlana w menu Hodowla.

 

 

Podczas importu loszek Topigs Norsvin należy pamiętać o powiązaniu zwierząt z grupą stada Topigs Norsvin. 

 

 

Przy imporcie zwierząt z pliku TXT, należy pamiętać o wybraniu opcji Tatuaż Topigs Norsvin w oknie Wybierz ID:

 

 

 

WAŻNE: Należy pamiętać, aby zaraz po imporcie dodać Datę zakupu.

W kolumnie Grupa stad – Data, data powinna być późniejsza niż dzień dostawy.

Uwaga, jeśli nie ustawisz Daty zakupu przed kolejnym wysłaniem danych do Topigs Norsvin, wymiana danych zakończy się niepowodzeniem i nie będzie m