Na nocie dostawy można dodać informację, że zwierzę nie było objęte programem szczepień wskazanym na dowodzie dostawy. Dodajemy kolumnę Szczepione zwierzęta, w tym polu znajduje się rozwijane menu, w którym można wybrać „Nie szczepione”.

 

 

Cena obliczona za zwierzę wynika z programu szczepień, niezależnie od tego, czy zwierzę jest zaszczepione czy nie.

 

W polu Reklamacja istnieje możliwość uregulowania ceny zwierzęcia, a także podania przyczyny obniżki ceny.