På følgesedlen er det muligt at angive, at dyret ikke har fulgt det vaccinationsprogram, der er angivet på leveringsaftalen.

Find følgesedlen for den pågældende kunde ved at dobbeltklikke på leveringsdatoen.


Klik på layout setup inde på følgesedlen og tilføj kolonnen "Behandlet" ved den vaccination, som grisen ikke har fulgt.


Kolonnen er nu tilføjet og du kan vælge dyret som "Ikke vaccineret" ved dropdownmenuen. 
 

Prisen, som beregnes på dyret, er ud fra det angivne vaccinationsprogram, uanset om dyret er vaccineret eller ej.

Udgangspunktet for dette har været det gamle pris setup ved SPF, hvor der var samme pris på ppv vacciner, uanset om dyrene havde fået 0, 1 eller 2 vacciner, men blot opnået alderen herfor. 


I feltet "Reklamation" har du mulighed for at reducere den beregnede pris og angive en årsag. Der kan du evt. anføre, at dyret ikke har fulgt vaccinationsprogrammet, eller helt specifikt hvilken vaccine dyret ikke har fået.