W menu Ogólne rejestracjeInne rodzaje kosztów można przeglądać istniejące lub wprowadzić własne kategorie kosztów.

 

 

Tabela z listą typów kosztów może wyglądać jak poniżej:

 

 

Właściwą rejestrację kosztów fermy prowadzimy w menu Ogólne rejestracjeKoszty.

 

 

Aby wybrać w dostępnych rodzajach kosztów naciskamy klawisz F5 lub ikonę .

 

 

PigVision przeliczy wszystkie wprowadzone koszty i wyniki zostaną pokazane na raporcie efektywności w zakładce Ekonomika.

Na podobnej zasadzie można rejestrować dodatkowe przychody.