W oknie wprowadzenia w menu Lochy / Knury – Wprowadzenie – PigVision – Wprowadzenie należy stworzyć własny układ okna.

 

 

Informacje jak stworzyć własny układ okna można znaleźć tutaj: Jak ustawić i jak używać układy okien.

 

Zazwyczaj okno to będzie wyglądać jak poniżej:

 

 

Wybieramy Ustawienia układu , następnie Edytuj globalny.

 

 

Otworzą się opcje układu okna.

 

 

Tutaj należy wyszukać pozycję Krycie, zaznaczyć pole Data oraz inne wymagane jak np. Knur lub Pracownik.

Po zaznaczeniu wybranych opcji oraz kliknięciu OK, okno może wyglądać jak poniżej:

 

 

W przypadku rejestrowania drugiego lub trzeciego krycia, należy aktywować odpowiednie kolumny.