Tak, w PigVision dane kontaktowe znajdują się w punkcie Osoby trzecie w menu Ogólne.

 

 

Wybieramy wolny wiersz na dole okna i wprowadzamy kod dla kontaktu – tutaj SK. Wpisujemy informacje o osobie kontaktowej. Numer stada i NIP nie są obowiązkowe. Jeśli dla danej osoby ma być wysyłana kopia bazy danych, należy zaznaczyć pole Mail kopia internet. Przy każdym wysyłani kopii bazy danych, pojawi się pytanie czy kopię do danej osoby. Rozwijane menu pomaga kategoryzować osoby w celu lepszego przeglądu.