W menu Hodowla - Lista inwentarza można kontrolować liczbę dostępnych zwierząt hodowlanych.

 

 

Można tutaj także zobaczyć, ile z nich zostało usuniętych z inwentarza, czyli zwierząt które zostały odrzucone. Następnie podana jest liczba zwierząt hodowlanych w stadzie.

 

 

Należy pamiętać, że Zwierzęta usunięte to wszystkie zwierzęta, które opuściły stado, zarówno poddane ubojowi, jak i sprzedane. Uwzględniono zwierzęta sprzedane na podstawie noty dostawy i te sprzedano bez noty.

Następnie wyświetlona zostanie liczba zwierząt, ujętych w warunkach dostawy. W ten sposób obliczana jest liczba dostępnych zwierząt, dla których można utworzyć notę dostawy. Jeśli wybrano dodatkowe zwierzęta na dowód dostawy, zostaną one pokazane w osobnej linii. Wiersz Zwierzęta dostępne pokazuje, ile zwierząt jest do wyboru. Wszystko to jest podzielone na Wiek w tygodniach i Tydzień urodzenia.