Under Avl - Lagerliste kan du se en liste over de ungdyr som er oprettet, hvor mange af disse der er afgået fra lageret, dvs. dyr der er registreret under observation eller som er kasseret, herefter har du et antal ungdyr på stald. Bemærk at ”Solgte ungdyr” i denne sammenhæng er alle dyr der afgået fra besætningen levende, dvs. slagtede + solgte, uanset om dyrene er solgte gennem en følgeseddel eller ej. 


Herunder vises hvor mange du har indgået leveringsaftaler på eller oprettet følgesedler på. Det giver dig et antal disponible dyr, altså dyr det er muligt at lave nye salgsaftaler på. Har du udvalgt ekstra dyr til en følgeseddel vises de i en særskilt linje, hvorunder linjen ”Ungdyr til rådighed” fortæller hvor mange dyr der er at vælge i mellem. Alt dette opdeles i alder/fødselsuge.