W PigVision wersji 2022.1 zaimplementowano następujące funkcje. 

Od tej i kolejnych wersji, biuletyny można przeczytać na portalu samoobsługowym PigVision tutaj: (help.pigvision.com). Na tej stronie znajdują się również inne przydatne informacje, takie jak FAQ i eLearningi. 

Od teraz okres walidacji dla wszystkich stad DanBred wynosi od 109 do 125 dni ciąży, bez względu na typ stada wybrany w menu Hodowla - Pula numerów stada.

EDI-PIGS został zaktualizowany do nowej wersji, co oznacza, że stada Hypor mogą wymieniać dane z PigVision.

Importując młodzież hodowlaną do stada Danish Genetics, można to zrobić bez konieczności tworzenia stada DanBred w HodowliPula numerów stada.

Testy DanBred Onfarm zostały zoptymalizowane, okres testu rozpocznie się teraz, gdy pierwsze zwierzę osiągnie minimalną wagę ustaloną dla grupy.

Raporty znajdujące się w zakładce OrganizacjaLista rejestracji zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości. Może to mieć miejsce na przykład podczas przenoszenia zwierząt do stacji żywienia loch.

 

Możliwe jest obecnie eksportowanie danych z PigVision do db-Plus i zapis pliku na swoim komputerze. Plik zawiera dane każdej lochy i powiązane krycia, oproszenia, odsadzenia i upadki prosiąt. Opis jak to się robi można znaleźć w FAQ.

 

Podczas tworzenia nowej bazy danych w PigVision dostępny jest kreator stada BRS. Po jego uruchomieniu zaimportowane zostaną kody ras BRS oraz kalkulacje według standardu BRS. Wskaźniki kalkulowane zgodnie z tym standardem są wykorzystywane na przykład w Raporcie efektywności.

Dzięki temu możliwe jest porównywanie się z innymi niemieckimi stadami, z użyciem tych samych wskaźników.

 

Od teraz możliwy jest import wszystkich aktywnych knurów z dwóch stacji GFS i SWE (Weser-Ems). Zobacz, jak to się robi w tym FAQ.