I PigVision version 2022.1 er følgende features blevet implementeret.

Fra og med denne version kan du nu læse nyhedsbrevene her på PigVision selfservice portalen (help.pigvision.com). På denne hjemmeside kan du også finde andre brugbare informationer om PigVision, fx FAQ’er og eLearning.

 

 

Gyldig drægtighedsperiode er for alle DanBred besætningstyper ændret til 109-125 drægtighedsdage 


EDI-PIGS er blevet opdateret til en ny version, dette betyder at Hypor besætninger nu kan udveksle data med PigVision.


Avlsdyr kan nu knyttes til et Danish Gentics besætningsnummer i forbindelse med import af dyr fra elektroniske følgesedler. Er der oprettet en Danish Genetics besætning under Avl – Besætning/nummerpuljer spørger PigVision automatisk om dyrene skal knyttes til besætningen i forbindelse med import af følgesedlen. Har du flere besætninger bliver du bedt om at vælge, i hvilken dyrene skal indsættes.

 


DanBred hjemmetest er blevet optimeret, nu starter testperioden først, når den første gris opnår minimumsvægten opsat for gruppen.


Rapporterne under Management – Registreringsliste er blevet hastighedsoptimeret, så det går langt hurtigere eks. at indsætte løbehold i transponder


For tyske besætninger er det nu muligt at importere alle aktive orner fra de to KS-stationer; GFS og SWE (Weser-Ems). 

Derudover er BRS-koder og -udregninger nu en del af det tyske besætningssetup, som laves når en ny database oprettes.