Gdy PigVision jest online:

Adres IP to zawsze: 87.249.117.174:7171. 

 

W przypadku lokalnej instalacji PigVision:

W prawym dolnym rogu ekranu komputera widać małą zieloną ikonę  -  synchronizacji.

Klikając ikonę prawym przyciskiem myszy, wybierz lokalne adresy IP i SmartPigs.

 

Należy wpisać adres IP plus :7171 po numerze na pierwszym ekranie SmartPigs. Następnie wybierz używany czytnik/skaner. Jeśli nie jest używany, należy wybrać BRAK. 

W programie PigVision na komputerze należy otworzyć: Ogólne  AdministracjaDane fermy.

W górnym wierszu widnieje nazwa bazy danych, którą należy wpisać (pomijając WP_): Tutaj FermaLochy.

Na dole widoczny jest kod PIN: Tutaj 1234

 

 

Aby znaleźć dane do logowania pracownika, przejdź do zakładki OgólneAdministracjaPracownicy:

Tutaj potrzebujesz kodu i kodu PIN. Tutaj JK i 1234

 

 

Po wprowadzeniu informacji uruchomi się SmartPigs.

Jeśli ikona synchronizacji jest czerwona – uruchom ponownie program.