Aby wysłać raport efektywności (lub inny dowolny wydruk / raport w PigVision) jako załączony plik pdf na adres e-mail, można to zrobić w następujący sposób:

 

 • Przejdź do OgólneOsoby trzecie.

 

 

Tutaj wprowadza się dane osoby, która ma otrzymywać raporty. Ważne jest, aby wpisać poprawny adres e-mail.

 

 • Wykonaj raport efektywności i wybierz układ wydruku z menu rozwijanego obok ikony drukarki.
   

 

Ukaże się podgląd wydruku raportu.

 • Naciśnij ikonę poczty  

 

 

 • Otworzy się nowe okno w którym są następujące możliwości:
  • Należy wpisać adres e-mail: Tutaj można bezpośrednio wpisać adres e-mail.
  • E-mail pracownik: Pozwala wybrać jednego z pracowników utworzonych w punkcie Ogólne - AdministracjaPracownicy.
  • E-mail osoba: Tutaj można wybrać jedną z osób trzecich utworzonych w sekcji Ogólne - Osoby trzecie.
  • Lista adresowa: Możliwość wyboru list mailingowych utworzonych w Ogólne - Osoby trzecie.
  • Program pocztowy: W przypadku lokalnej instalacji programu PigVision, można wybrać własny program pocztowy.
    

 

 

Przed naciśnięciem OK można napisać notatkę dla odbiorcy raportu.

 

Odbiorcy otrzymają e-mail z załączonym plikiem pdf zawierającym wydruk.

 

Uwaga:

Dotyczy to wszystkich wydruków w PigVision.