Drukując listę działań do użycia na produkcji jako formularz do zapisywania danych (na przykład zabiegów podczas porodu), możliwe jest usunięcie zer z listy działań.

 

 

W tym cely należy wybrać ikonę Ustawienia układu , lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek którejś z kolumn.

W oknie, które się otworzy należy wybrać zakładkę Wydruk:

 

 

 

Następnie dla kolumny, w której nie mają być drukowane zera w rozwijanym menu należy wybrać Ukryj zero lub Puste.:

 

 

Wtedy zera nie będą pokazywane na wydrukowanej liście akcji.