Jeżeli zarejestrowano pracownika w kryciu a inseminacji dokonuje kilka osób, można przeanalizować i porównać ich wyniki. Analizę znajdziesz w menu Analizy lochy - Analiza wpływu - PigVision - KryciePracownicy 1, 2, 3.

 

 

Otworzy się nowe okno, w którym można wybrać analizowany okres, a następnie kliknąć Kalkuluj. Zostanie wyświetlona analiza z wynikami pracowników w kolumnach. Wskaźniki można dowolnie wybierać. W ostatniej kolumnie po prawej stronie znajdują się wyniki ogółem.