Korzystając z programu PigVision w wersji online, można użyć aplikacji do rejestracji danych bezpośrednio na produkcji. Te dwie aplikacje nazywają się PigVision Mobile Sows do rejestracji danych dotyczących loch i PigVision Mobile Growers dla tuczu.

 

Najpierw należy pobrać aplikację na telefon lub tablet. Można je znaleźć zarówno w App Store, jak i w sklepie Google Play. Do korzystania z aplikacji wymagany jest przynajmniej system Android w wersji 7.1 lub iOS w wersji 10.3. Zalecamy zakup telefony co najmniej średniej jakości, ponieważ telefony niskobudżetowe mają słabszą baterię i nie możemy zagwarantować najlepszej wydajności na tych telefonach.

 

Po pobraniu aplikacji należy ją uruchomić. Pojawi się ekran logowania. Tutaj należy wpisać numer klienta - składający się z 5 cyfr kod otrzymany od AgroVision. Następnie trzeba podać hasło pasujące do tego numeru klienta. Zaznaczenie pola Zapamiętaj mnie, pozwoli uniknąć każdorazowego wpisywania danych logowania. Następnie pojawi się lista dostępnych stad. Wybieramy stado, dla którego dane mają być rejestrowane. Pierwsze otwarcie stada może potrwać kilka minut, ponieważ wszystkie dane muszą zostać zsynchronizowane.

 

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji PigVision Mobile Sows, możesz znaleźć kurs e-learningowy pod tym linkiem: https://elearning.easygenerator.com/9e2af9c6-1748-4593-a89c-e8d891d36771/