Podczas ręcznego wprowadzania danych grupy ubojowej można wprowadzić albo żywą wagę zwierząt, albo wagę poubojową („Waga”). Program użyje wskaźnika wybojowości do obliczenia drugiej wagi. Jeśli znamy obie wagi, wprowadzamy je obie.