Aby uzyskać listę działań w oparciu o grupy krycia, należy otworzyć Działania a następnie kliknąć przycisk “Ustawienia ogólne” – poniżej oznaczony na niebiesko: 

 

Uwaga: Jeśli zmienimy ustawienia listy działań na “Grupę krycia”, selekcja danych przebiegać będzie dwuetapowo. 

- Po pierwsze, wyszukane zostaną zwierzęta spełniające kryteria wyboru daty (mieszczące się w okresie wybranym w górnej części okna Działań).

- Spośród tych zwierząt, tylko te które należą do wybranych grup krycia będą uwzględnione.

Zatem należy zaznaczyć opcję “Wybór własny” I tak dobrać okres, by był wystarczająco długi.

 

 

Otworzy się nowe okno. Tam wybieramy właściwą listę I w kolumnie “Cykliczność” (domyślnie ustawionej na “Codziennie”) klikamy listę rozwijaną i wybieramy „Grupa krycia”. Powinno to wyglądać jak poniżej: 

 

 

Odtąd lista kryć będzie tworzona w oparciu o grupę a nie tylko z uwzględnieniem okresu.

 

Powiązane tematy:

Jak ustawić układ okna i jak z niego korzystać.

Jak ustawić grupy krycia.