Hvis du vil se din arbejdsliste per løbegruppe og ikke for en periode, kan du åbne arbejdslisten, og klikke på “Opsætning.


Her fremkommer en oversigt over de forskellige lister. 


Find den ønskede arbejdsliste. 


Under kolonnen "Gentagelse" kan du ændre fra "Dagligt" til "Løbehold". 


Vær opmærksom på, at når der ændres i opsætningen af arbejdslisterne, så der anvendes løbegrupper, vil der være en dobbelt afgrænsning af data.


Luk efterfølgende vinduet og vælg perioden, som du gerne vil se løbeholdet over. Af disse dyr vises kun de dyr, som passer med den valgte løbegruppe. Du kan derfor med fordel vælge perioden "Brugerdefineret". Husk at vælge hvilket løbehold, som du gerne vil se arbejdslisten over.