Aby móc rejestrować leczenie i szczepienia na liście działań, należy przejść do menu OrganizacjaDziałania:

 

lub przez ikonę z pulpitu - .

 

Otworzy się okno jak poniżej:

 

 

Następnie wybieramy Ustawienia ogólne oznaczone w dole ekranu.

Pojawi się tabela z zestawem domyślnych list wraz z ustawieniami.


 

Można tutaj wybrać interesujący nas raport i go aktywować. Dla przykładu, jeśli potrzebna jest lista loch do zaszczepienia 3 tygodnie przed oproszeniem, zaznaczamy tą pozycję i klikamy ikonę ustawień .

W następnym oknie wystarczy kliknąć OK.

 

 

Pojawi się aktywna kopia wybranego raportu.

 

 

W powyższym oknie odznaczamy wszystkie raporty klikając pole Wszystkie w lewym dolnym rogu. Zaznaczamy szczepienia i klikamy przycisk Lista rejestracji.

 

Przy pierwszym otwarciu danego raportu należy wybrać odpowiedni układ okna.

 

 

W wybranym przykładzie brak kolumn do wprowadzania danych. Należy je zatem dodać w ustawieniach układu okna.

 

W ten sposób uzyskujemy okno umożliwiające wprowadzanie danych.

 

 

Uwaga

Należy pamiętać by zawsze po zmianie domyślnego układu okna skopiować go lub zmienić nazwę, gdyż wszystkie układy domyślne (PigVision / AgroVision) po aktualizacji programu wracają do swojej poprzedniej postaci.