Poszczególne kolumny na liście kontrolnej można wykorzystać do wprowadzania danych bezpośrednio na liście kontrolnej. 

 

 

Kolumny można dodawać i usuwać, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówki kolumn lub ikonę
Ustawienia układu - . Na ekranie pojawi się okno, w którym można dodawać i usuwać kolumny oraz dostosowywać listę kontrolną.