W celu utworzenia wykresu z raportu analiza grup, należy przejść do menu Analizy lochy - Analiza grup, i tam wybrać jeden z wariantów układu raportu. Pojawi się okno jak poniżej (lub podobne):

 

 

Po kliknięciu Kalkuluj, program przeliczy raport i pojawią się dane jak w przykładzie poniżej:

 

 

 

Następnie, aby utworzyć wykresy, należy kliknąć Ustawienia ogólne, a pojawi się lista możliwych wykresów, taka jak ta:

 

 

Jeżeli zaznaczymy np. Żywo urodzone / miot (Szt.), to pojawi się zakładka z odpowiednim wykresem:

 

 

Po jej wybraniu otworzy się wykres:

 

Aby wydrukować należy kliknąć ikonę Drukowanie bezpośrednie lub Drukuj wykres