Hvis du vil se en graf fra gruppeanalysen, så klikker du på “Analyse søer”, så “Gruppeanalyse” og så vælger du det layout, du skal bruge. Så kommer der et vindue frem, der ligner det her: 

 

Figur 

 

Så klikker du på “Beregn”, ses i den grønne cirkel, programmet regner og et nyt vindue åbner: 

 

Figur 

 

For at se grafer klikker du på “Opsætning”, ses i den grønne cirkel og en liste over mulige grafer kommer frem: 

 

 

 

Her kan du fx vælge “Faringer (Stk.)” ved at sætte et flueben i boksen til venstre. Denne sektion kommer så frem i toppen: 

 

Figur 

 

Så klikker du på denne fane og en graf over dine faringer vil komme frem på din skærm.