Aby ustawić wyniki krzyżowania poszczególnych ras należy przejść do menu HodowlaRasy. Tutaj należy znaleźć kolumny „F1” (jeśli nie jest widoczna, możemy ją dodać w ustawieniach układu okna).

 

W rubryce „F1” wpisujemy rasę matki na górze kolumny. W kolumnie Krzyżówka – Rasa – Kod w wierszu rasy ojca możemy wpisać rasę zwierząt, które otrzymamy przy tym krzyżowaniu.

 

 

Jeśli musimy dodać więcej niż jeden wynik krzyżowania, otwórz konfigurację układu okna, znajdź kolumnę F1 i skopiuj ją tyle razy, ile potrzeba:

 

 

 

Następnie możemy zarejestrować wszystkie warianty krzyżowań:

 

 

 

 

ENAR Tabela ras dla gospodarstw węgierskich

 

W celu stworzenia tabeli ras ENAR dla węgierskich gospodarstw należy wybrać menu Hodowla, a następnie Rasa. Następnie zmapować kod rasy PigVision na kod ENAR. Pamiętaj, aby dodać kolumnę Rasa ENAR do układu okna. Następnie, by wprowadzić rasę ENAR, należy nacisnąć klawisz F5, znaleźć rasę na liście i kliknąć dwukrotnie lub nacisnąć klawisze CTRL+Enter.