Po wprowadzeniu stanów inwentaryzacyjnych na koniec okresu, idealnym scenariuszem jest sytuacja, gdy stany i obroty bilansują się do zera. Często jednak zdarza się, że pojawią się rozbieżności. W takim przypadku można wykorzystać zakładkę raportu efektywności Bilans.

 

Poniżej znajduje się przykładowe okno z bilansem raportu efektywności dla tuczu (podobne zasady dotyczą również stada podstawowego):

 

 

Powyższe pokazuje ostatnie 4 miesiące z wybranym pierwszym okresem (31 dni). W sekcji Wejścia (pokazane czerwoną strzałką powyżej) zamieszczono inwentaryzację początkową (stan na początek okresu) i wszystkie zwierzęta, które zostały wprowadzone do sektora w tym okresie. W tym przypadku przeniesiono 449 sztuk o średniej wadze 68,8 kg.

 

Aby zobaczyć dane dotyczące tych 449 zwierząt, należy kliknąć dwukrotnie komórkę, w której znajduje się ta liczba, a otworzy się nowy ekran, na którym pokazane zostaną wszystkie przemieszczenia, które złożyły się na 449 wprowadzonych tuczników. Jest to przydatne, jeśli na koniec okresu wystąpiła różnica. Zestawienie to może pomóc zidentyfikować obroty, które mogły zostać pominięte lub wprowadzone dwa razy przez pomyłkę. Poniżej przykład:

 

 

Zielona strzałka po prawej stronie pokazuje ruchy poza sektor w danym okresie (Wyjścia). Obejmują one przeniesienia, ubój, sprzedaż, upadki oraz sztuki odrzucone. W tym przypadku do uboju skierowano 146 zwierząt o średniej żywej wadze 112,3 kg. Aby chcesz sprawdzić obroty, które składają się na liczbę 146, należy dwukrotnie kliknąć komórkę zawierającą liczbę 146. 

 

Czarna strzałka na dole pokazuje różnicę na koniec okresu w oparciu o początkową inwentaryzację, przychody, rozchody oraz inwentaryzację końcową. Dodatnia różnica pod koniec okresu oznacza, że wprowadzono zbyt dużo zwierząt lub zarejestrowano za mało upadków lub rozchodów. Ujemna różnica oznacza sytuację przeciwną.

 

Jeżeli pojawi się duża różnica pod koniec okresu, należy najpierw sprawdzić wszystkie obroty wejścia i wyjścia aby upewnić się, że zostały wprowadzone poprawnie. W takim przypadku różnica będzie najprawdopodobniej spowodowana błędem w inwentaryzacji, co może to oznaczać, że do sprawdzenia konieczne jest ponowne przeliczenie zwierząt. W idealnym przypadku na koniec każdego okresu stan końcowy jest równy stanowi początkowemu plus przychody i minus rozchody.