Przejdź do menu Ogólne rejestracje i wybierz Komponenty. Tutaj można wpisać kod, nazwę paszy, datę rozpoczęcia korzystania z paszy oraz cenę/kg.

 

 

 

Aby dodać zmianę ceny, wprowadź datę wejścia w życie ceny i nową cenę.

 

Jeśli klikniesz dwukrotnie wybraną paszę, zobaczysz listę wszystkich cen z przeszłości wraz z datami.

 

Dodatkowo możesz również zmienić poziom energii i składników odżywczych w taki sam sposób, jak opisana powyżej cena. Możesz dodać odpowiednie kolumny do ekranu za pomocą przycisku Ustawienia układu.