Wprowadź informacje o odsadzeniu jak zwykle, ale pozostaw kolumnę wagi pustą. Po zakończeniu podświetl wszystkie komórki w kolumnie wagi, przeciągając je pionowo w dół za pomocą przycisku myszy (jak pokazano poniżej). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ustaw komórki. Wprowadź wagę, którą ma być wpisana w każdym wierszu i kliknij OK. W razie potrzeby można ten sposób wykorzystać na dowolnym ekranie wprowadzania danych.
 

 

Alternatywnym sposobem, jest wprowadzenie daty odsadzenia, dla której ma być wprowadzona waga w zielonej linii filtra, jak pokazano poniżej (strzałka), a następnie kliknięcie ikony Wpisz wagę w prawym górnym rogu ekranu: 

 

 

Wyświetlone zostanie pokazane pole i możesz teraz wprowadzić całkowitą wagę prosiąt odsadzonych w tym dniu i kliknąć OK, a zostanie ona przypisana miotom odsadzonym od maciory.

 

Jeśli nie możesz wprowadzić wagi odsadzenia, sprawdź ustawienia w menu Ogólne – Ustawienia ogólne, zakładka Walidacja, zakładka Dane loch, w polu Reguła wprowadzania wagi odsadzeniowej jak pokazano poniżej i zmień opcję na Nie potrzeba, jeśli dotyczy: