Du kan indtaste dine fravænningsinformationer, som du plejer og lade kolonnen "Vægt/gris" være tom. 

Når du er færdig med at indtaste, markerer du kolonnen ved at holde venstre musetast nede og trække ned over kolonnen. Derefter højreklikker du og vælger "Indstil celler". Nu kan du indtaste en vægt og alle rækker, vil nu have den vægt, som du indtastede. 

Programmet ganger selv ud med antallet af grise, så der fremkommer en totalvægt 


Et alternativ kan være at indtaste datoen for fravænningen i den grønne filterlinje. 

Herefter klikkes på ikonet ”Indtast vægt”  og den samlede vægt indtastes. 


Dernæst klikkes "Ok" og den samlede vægt, for alle grise på den givne dato, vil blive gemt.

Programmet udregner nu gennemsnitsvægten på grisene.

Hvis du får fejlmeldinger, når du undlader at taste noget i felterne omkring vægt, er det fordi programmet er sat forkert op. Gå til "Generelt" - "Opsætning" og vælg først fanebladet "Validering" og derefter "Sodata 2".