Du kan indtaste dine fravænningsinformationer, som du plejer og lade kolonnen vægt være tom. Når du er færdig med at indtaste, markerer du kolonnen ved at holde venstre musetast nede og trække ned over kolonnen. Derefter højreklikker du og vælger Indstil celler. Nu kan du indtaste en vægt og alle rækker, vil nu have den vægt. Programmet ganger selv ud med antallet af grise, så der fremkommer en totalvægt

Et alternativ kan være at indtaste datoen for fravænningen i den grønne filterlinje. Herefter klikkes på ”Grisen med vægten” øverst i højre side. Nu indtastes den samlede vægt for de fravænnede grise fra den dato, klik OK. 

Programmet udregner nu gennemsnitsvægten på grisene.

Hvis du får fejlmeldinger, når du udelader at taste noget i vægt-felterne, er det fordi programmet er sat forkert op. Gå til Generelt \ Opsætning og vælg først fanebladet validering og derefter Sodata 2.