Boekingen

Wat mag er wel en wat niet geboekt worden in een bedrijfseconomische boekhouding?
Wel: Gewassen: Zaad en pootgoed  Bestrijdingsmiddelen Meststoffen Loonwerk Mazout Verkoop/verbruik gewassen Nevenproducten … Dieren: Veearts...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:26 AM
Hoe stro / hooi / voordroog aanmaken?
"Basisgegevens – Producten, kosten en inkomsten" Stro, hooi en voordroog dienen allemaal als soort “plantaardig nevenproduct” aangemaakt te wo...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:27 AM
Hoe nieuwe bestrijdingsmiddelen importeren?
"Basisgegevens – Import bestrijdingsmiddelen" Diegene die men wil inlezen mag men vooraan aanvinken en op “OK” klikken:
Di, 22 Dec, 2020 om 10:27 AM
Waar kan ik een perceels- en teeltfiche van een bepaalde periode vinden?
"Lijsten perceelsregistratie – Perceelsfiche" "Lijsten perceelsregistratie –Teeltfiche"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:28 AM
Waar kan ik een lijst van alle aangekochte voeders in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:28 AM
Waar kan ik een lijst van alle aankopen van een product in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:28 AM
Ik kan geen verdeelgroep kiezen bij de boekingen?
De verdeelgroep voor het boekjaar waarin u een boeking wilt doen is nog niet aangemaakt. Dit kan aangemaakt worden via “Boekhouding – Opstarten boekjaar...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:29 AM