Voorheen werden uw zuivelgegevens opgehaald via EDI-Zuivel. Vanaf 1 maart 2024 zullen meerdere melkverwerkers geen gebruik meer maken van EDI-Zuivel. Zij zullen vanaf die datum de melkgegevens klaarzetten via eDairy. eDairy is een uitwisseling die via JoinData loopt. Wij, vanuit AgroVision, bieden nu ook de mogelijkheid om uw zuivelgegevens op te halen via de eDairy uitwisseling. Dit zodat uw tankleveranties nog beschikbaar en zichtbaar blijven in uw managementpakket. Vanaf heden zullen de zuivelgegevens zichtbaar worden in alleen CowVision, niet meer in Comru wanneer u hier gebruiker van bent. 

JoinData berekent voor het leveren van data kosten door aan AgroVision. Deze kosten worden aan u doorberekend, inclusief de kosten voor realisatie en onderhoud van de JoinData module. De totale kosten voor het gebruik van deze module bedragen €13,- per kwartaal voor uw gehele licentie (inclusief andere door u gebruikte AgroVision pakketten en met betrekking tot de toekomstige functionaliteiten die wellicht onder JoinData worden ondergebracht). 

Het is niet verplicht om eDairy in te stellen. Dit betekend dan wel dat de tankleveranties niet in CowVision zichtbaar worden wanneer levert aan een van de genoemde melkverwerkers. 

In de bijlage is hier de handleiding te vinden om eDairy in te stellen.