Aan- en afvoer van medicijnen.


Met betrekking tot de kwaliteitsborging is het belangrijk om te verantwoorden wat er met de medicijnen op uw bedrijf is gebeurd. Dit kunt u bijhouden via het menu 16. Medicijnregistraties. 


Hier kunt u alle registraties met betrekking tot uw medicijnen behouden. Voorbeelden zijn het registreren van de Aanvoer, voorraad, retour en verlies van medicijnen. 


Voorbeeld: Klik op de knop Toevoegen en u ziet onderstaand scherm. 
Doorloop de stappen om een registratie toe te voegen:

  1. Zet het type goed. 
  2. Vul de juiste datum in. 
  3. Kies de juiste locatie. (voornamelijk van toepassing wanneer er meerdere locaties in CowVision zitten, zodat de registratie op de juiste locatie terecht komt). 
  4. Kies het juiste geneesmiddel uit de lijst. 
  5. Vul de hoeveelheid in. 

Optioneel zou u eventueel nog een opmerking kunnen invoeren. 

Wanneer alles naar volledigheid is ingevuld, klik dan op Opslaan om de registratie op te slaan. 


Rapportage op dit gebied kunt u vinden via Dieranalyse, Diergezondheid, 04. Medicijnregistratie en 05. Medicijnregistraties Details. 


Behandelplannen aanmaken 


Voor het toevoegen van behandelplannen gaat u naar 17. Behandelplannen. Er staan een aantal standaard behandelplannen in, deze kunt u bijvoorbeeld aanpassen of u kunt een behandelplan toevoegen. Kies de groene knop toevoegen, vul de velden in en geef het behandelplan de gewenste naam. Voeg de behandeling toe, wanneer u het dier standaard meerdere dagen behandeld kunt u deze dupliceren.  

Als u de dosering of toedieningswijze van een geneesmiddel wil aanpassen doet u dit bij instellingen dierregistratie. Ga hiervoor rechts bovenin op uw naam staan en kies Instellingen Dierregistratie -> 12. Ziektebehandelingen. Selecteer het geneesmiddel wat u wilt aanpassen door op het pennetje te klikken achter in de regel, of voeg een nieuw middel toe.