Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden. Bijvoorbeeld teelten die elkaar in de tijd opvolgen (een groenbemester die na tarwe wordt geteeld .

Een volgteelt in CropVision is een nieuwe teelt met een eigen start en einddatum. Het is belangrijk dat u bij de voorgaande teelt de start en einddatum juist invult. Het aanmaken van een volgteelt werkt op dezelfde manier als het aanmaken van een nieuwe teelt. 


Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?