Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden. Bijvoorbeeld teelten die elkaar in de tijd opvolgen (een groenbemester die na tarwe wordt geteeld.)


Een volgteelt voegt u op dezelfde manier toe als een 'normale' teelt.

uitleg: Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?


Zaait u een groenbemester? Vul dan bij het gewas de naam van de groenbemester in en bij het teeltkenmerk kiest u 'groenbemester'. Bij een mengsel kiest u het gewas 'Groenbemester mengsel'