Mifas is er op gemaakt om vanuit 1 administratie één of meerdere BTW-aangifte(s) te verzorgen.
Als u vanuit meerdere administraties één BTW-aangifte moet doen kan Mifas dit niet zomaar doen. Er zijn meerdere optie dit op te lossen:


Optie 1:

  • Verander de aan te geven bedragen in de BTW-aangifte zelf.


Optie 2:

  •  Print uit Mifas twee BTW-aangiftes, tel deze op en doe aangifte via de site van de belastingdienst. Voor het inloggen op deze site gebruikt u in geval van een eenmanszaak de Digidcode in het geval van een samenwerkingsverband of een rechtsvorm zoals BV de eherkenning.