Ga naar:

  • Mifas Online portaal
  • Klik op de knop Bestanden
  • Klik op het + teken voor \Bankieren
  • Klik op Downloaden achter het gewenste bestand