Ga in het portaal naar administraties.
Kies dan voor Instellingen.
Zoek de juiste leverancier en kies voor toevoegen.
Vul de benodigde instellingen in en kies voor opslaan.
Twee keer per dag worden de facturen opgehaald, rond de middag en rond middernacht 

(Dit is afhankelijk van Zomer-/Wintertijd. Winter rond 13.00u en 01.00u en Zomer rond 14.00u en 02.00u) 

Klik hier voor een overzicht van de verschillende leveranciers met de bijbehorende instellingen die gedaan moeten worden.