Ga naar 15. Locatie-overgang

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst.

Standaard staat de sortering op overige dieren. 

Door op uitgeschaard te klikken, komen alle dieren in beeld die uitgeschaard zijn.


Vink het dier of de dieren aan welke naar de andere locatie gaan.

Klik vervolgens op Start invoer.

  • Bij Van locatie staat de huidige locatie.
  • Selecteer bij Naar locatie de locatie waar het dier of de dieren naartoe gaan.
  • Vul de juiste overgangsdatum in.


Wanneer het meer dieren betreft die op dezelfde dag naar dezelfde locatie gaan, kunt u op Overnemen alle dieren klikken.

Wanneer het één dier betreft, klikt u op Volgende.

U komt nu in het samenvattingsscherm.

Hier kunt u alle invoer controleren en wanneer alles juist is, klikt u op Opslaan en verzenden.

De I&R melding(en) worden nu automatisch verzonden.