Ga naar 13. Afvoer

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst..

Standaard staat de sortering op Attentiedieren. 

Door op Alle dieren te klikken, komen alle dieren in beeld.

  • Klik vervolgens het juiste dier aan.
  • Zet het type op Uitscharen.
  • Vul de velden in.
  • Kies rechts onderin voor Volgende.
  • Controleer de gegevens en kies vervolgens voor Opslaan en verzenden.
  • De I&R melding wordt direct verzonden.