Ga naar 13. Afvoer

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst..

Standaard staat de sortering op Attentiedieren. (Dit zijn dieren die als bestemd voor verkoop aangemerkt zijn).

Door op Alle dieren te klikken, komen alle dieren in beeld.


  • Klik vervolgens het juiste dier aan.
  • Zet het type op Sterfte.
  • Vul de velden in.
  • Kies rechts onderin voor Volgende.
  • Controleer de gegevens en kies vervolgens voor Opslaan en verzenden.


Let op! U dient zelf nog Rendac te bellen om het dier op te laten halen. Bij afvoer naar een andere bestemming (voor onderzoek): meld dit dan via het RVO loket of voice response.