Ga naar 13. Afvoer

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst..

Standaard staat de sortering op Attentiedieren. (Dit zijn dieren die als bestemd voor verkoop aangemerkt zijn).


  • Klik vervolgens het juiste dier aan.
  • Zet het type op Verkoop.
  • Vul de velden in.
  • Kies rechts onderin voor Volgende.
  • Controleer de gegevens en kies vervolgens voor Opslaan en verzenden.
  • De I&R melding wordt direct verzonden.