Ga naar 12. VKI.

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst.

Standaard staat de sortering op Attentiedieren. (Dit zijn dieren die als bestemd voor verkoop aangemerkt zijn).

Door op Alle dieren te klikken, komen alle dieren in beeld.


Vul de contactgegevens van de veehouder en dierenarts in. (Dit hoeft alleen de eerste keer, de instellingen worden onthouden)

Controleer in ieder geval of de afleverdatum goed staat, anders deze aanpassen.

Loop vervolgens het formulier na, ziet u onjuistheden dan kunt u deze eventueel nog aanpassen.

Geef vervolgens aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

Pas dan kan de VKI melding verstuurd worden.

Dit doet u door rechts onderin te klikken op Opslaan en verzenden.