Ga naar 09. Basisgegevens

Typ een diernummer in of kies een dier uit de lijst. 

Klik op het schuifje naast Bestemd voor verkoop

U kunt eventueel nog een reden meegeven. 

Klik vervolgens rechts onderin op Wijzigingen opslaan.