Bij het wijzigen van een perceel kan deze melding verschijnen:


Om te weten hoe groot de oppervlakte is kan men dit nagaan via “Boekhouding – Opstarten boekjaar – Teeltplan”.


Indien men veel teeltplannen heeft, kan men dit nakijken via “Lijsten perceelsregistratie – Historiek percelen”.

Indien “opp(ha)” in het rood genoteerd staat kan men zien dat het op dat jaar groter was dan het perceel.Dit kan dan aangepast worden in het programma.