Rentesubsidie:

Algemeen – Leningen – gele pijl naast lening – invullen in kolom rentesubsidie

Hier vult men het bedrag in dat men van het VLIF terugkrijgt.


Kapitaalsubsidie:

Boekhouding – Boekingen – Boekingen per factuur - Boekingen – Verkopen in inkomsten:

Nieuw product/inkomst aanmaken: