In de module “Algemeenheden” kan men onder het puntje “Administratie” eerst een “Officiële telstaat” aanmaken (zie hiervoor een andere uitleg). 

Alle voedergegevens dienen ook in Ceres ingeboekt te zijn (opgelet dat Re, P en VLM-diersoort ingevuld staat!), waarna u een inventaris van de voeders dient te maken. 

De inventaris kan u maken in de module “Bedrijfsbeheer” onder “Boekhouding –Afsluiten boekjaar –Eindinventaris krachtvoeders” of in de module “Algemeenheden” onder “Administratie –Inventaris voeders”.


Via de ‘Tech-knop’worden de gegevens uit de technische module overgehaald:


Hierna kan men onder “Administratie –Voederregister” de gewenste soorten opvragen waardoor u deze lijst bekomt: