In de module “Algemeenheden” kan men onder “Administratie –Officiële telstaat” doormiddel van de knoppen onderaan “Zeugen, Rundvee, Vleesvarkensen Pluimvee” zien welke getallen er in rekening gebracht worden voor de telstaat.
Vanaf dat men hier op "OK" klikt, worden deze gegevens overgenomen in de telstaat van dat betreffend jaar.Bovenaan staan er vinkjes onder de maanden, als men dit aanvinkt kan de telstaat niet meer aangepast worden. Indien men alles hierop genoteerd heeft kan men onderaan terug op “OK” klikken waardoor de telstaat opgeslaan wordt. Men dient wel eerst nog te bevestigen of de telstaat bewaard mag worden.


De lijst kan men dan afdrukken via de “Print”-knop onderaan.