Het programma werkt met weekgroepen die starten op maandag of zondag. Als u de week op zondag wilt laten beginnen, ga dan naar het setup-icoon in het hoofdscherm en selecteer "WeekFormat" US