Analyysit - Siat

Tiineytettyjen emakoiden määrä
Kuvaus: Tämä tunnusluku laskee tiineytysten kokonaismäärän (ei sisällä uusintoja samaan kiimaan). Operatiivisen monitorin osalta arvo perustuu tiettyyn aik...
To, 15 Syys, 2022 klo 12:55 PM
Tiineytysten lukumäärä
Kuvaus: Tämä kertoo kaikkien tiineytysten lukumäärän valitulla jaksolla, pois lukien tuplaukset. Laskentaperuste: Tiineytysten määrä jaksolla miinus t...
Ke, 25 Touko, 2022 klo 3:00 PM
Tiineyskauden pituus / pahnue
Kuvaus: Tämä tunnusluku näyttää keskimääräisen tiineyspäivien lukumäärän per pahnue. Laskentaperuste: Yhteenlaskettu päivien lukumäärä tiineytyksen ja...
Ma, 23 Touko, 2022 klo 12:27 PM
Tuotettuja pahnueita
Kuvaus: Tämä tunnusluku näyttää tuotettujen pahnueiden lukumäärän valitulla jaksolla. Laskentaperuste: Tuotantopäivät jaksolla jaetaan tiineyspäivien ...
Ma, 23 Touko, 2022 klo 12:23 PM
Imetyskauden pituus / pahnue
Kuvaus: Tämä tunnusluku näyttää keskimääräisen imetyskauden pituuden päivinä. Laskentaperuste: Imetyspäivien kokonaismäärä valitulla jaksolla on jaett...
Pe, 16 Syys, 2022 klo 11:32 AM
Vieroitettujen kokonaismäärä omat ja vieraat
Kuvaus: Tämä tunnusluku laskee kaikki vieroitetut porsaat ensimmäisestä vieroituksesta ja apuemakon vieroituksista. Operatiivisessa monitorissa tämä luku p...
Ke, 14 Syys, 2022 klo 1:56 PM
Porsaiden kokonaiskuolleisuus
Kuvaus: Tämä kertoo porsaiden määrän jaksolla, jotka ovat kuolleet ennen vieroitusta (välillä syntymä - vieroitus). Laskentaperuste: Vieroitettujen po...
Ke, 25 Touko, 2022 klo 3:08 PM
Vieroitettu / pahnue
Kuvaus: Tämä tunnusluku näyttää keskimääräisen vieroitettujen porsaiden määrän per pahnue. Eli se näyttää valitulla jaksolla emakot joiden porsaat on viero...
Ke, 7 Syys, 2022 klo 2:47 PM
Vieroitettu / pahnue 1
Kuvaus: Tämä tunnusluku näyttää keskiarvon vieroitettujen porsaiden määrästä ensikoilta (1. porsiminen). Laskentaperuste: Vieroitettujen porsaiden mää...
To, 8 Syys, 2022 klo 9:46 AM
Vieroitettu/vieroitus
Kuvaus: Tämä tunnusluku laskee vieroitettujen porsaiden määrän valitulla aikavälillä / siemennysryhmässä. Vertailu tehdään kaikista vieroituksista, omista ...
Ma, 23 Touko, 2022 klo 12:11 PM