Kuvaus:

Tämä tunnusluku näyttää tuotettujen pahnueiden lukumäärän valitulla jaksolla.


Laskentaperuste:

Tuotantopäivät jaksolla jaetaan tiineyspäivien keskiarvolla per pahnue ja keskimääräisen imetyskauden pituudella per pahnue samalla jaksolla.