Kuvaus:

Tämä tunnusluku näyttää keskimääräisen tiineyspäivien lukumäärän per pahnue.


Laskentaperuste:

Yhteenlaskettu päivien lukumäärä tiineytyksen ja porsimisen välillä samassa pahnueessa valitulla jaksolla jaettuna jakson porsimisten määrällä.