Mene valikkoon Yleinen ja valitse Sijainti. Tässä valikossa voit luoda sijainnit PigVisioniin ja asetukset sijainneillesi. 

Jos luotavanasi on vain muutamia sijainteja, voit tehdä ne käsin näytölle kirjaamalla koodi ja nimi sijainnille, kuten alla:


Oheisessa on kirjattu myös muita tärkeitä tietoja, jotta esimerkiksi lääkitysrekisteröinnit voidaan lähettää eteenpäin ja eläinmääräilmoitus voidaan luoda tms.


Jos haluat luoda useita sijainteja yhdellä kertaa sen sijaan, että kirjaisit yhden kerrallaan, voit tehdä näin yllä olevan kuvan alle viivatun kuvakkeen kautta (rakennus ja vihreä plussa).

Yllä olevassa esimerkissä, olen luonut sijaintiini E ali-sijainteja A1 -A10. Code prefix -sarake antaa mahdollisuuden lisätä numeron eteen etuliitteen, Code suffix -sarake antaa mahdollisuuden lisätä päätteen numerosarjalle. Klikkaa Luo, kun olet tehnyt mieleiset asetukset. Rajoituksia sijaintien määrällä ei ole, mutta muista tarkastaa asetukset, ettei sinun tarvitse poistaa tekemiäsi sijainteja. PigVision vielä varmistaa, että haluatko varmasti tehdä x määrän sijainteja.

Sijainti tyypit:

Sijainteja luodessa, sinun tulee kirjata "sijainti tyyppi" kullekin sijainnille. Hierarkia perustuu kokoon ja ne ovat: Pitopaikka, Rakennus, Osasto, Karsina ja Osakarsina. Viimeinen vaihtoehto on Ryhmien sijainti, joka on lähinnä käytössä Tanskassa. Tämä mahdollistaa sijainnin määrityksen yhdeksi näistä tyypeistä ja myös osioita kunkin tyypin sisällä. Esimerkiksi tietokannassa voi olla 2 pitopaikkaa, ja jokaisessa pitopaikassa on osastoja ja karsinoita.


Osana -saraketta voit linkittää sijainnit toisiinsa raportointia varten. Esimerkiksi haluat seurata sikalan suoritusta kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin kirjata tiedot osastoittain ja karsinoittain.

Yllä oleva osoittaa sijaintien hierarkian.  Emakkosikala on kirjattu "Pitopaikaksi" ja se on kaiken ylimpänä. Lihasikala, koodi l ja välikasvattamo koodi v on kirjattu erillisiksi "rakennuksiksi". Välikasvattamolla on kaksi "osastoa" (1p ja 2p), Emakkosikalalla porsitus-, astutus- ja joutilasosasto. Vielä joutilasosasto on eritelty "karsinoiksi". Tämä "Osana" -sarake siis kertoo PigVisionille eri sijaintien suhteen toisiinsa.


Vain Tanskalaisille käyttäjille:

Jos haluat kirjata lääkityksiä tai lähettää tietoa Danmarks statistikille sinun tulee kirjata Tuottajanumerosi PigVisioniin.


Jos sinulla on vain yksi tuottajanumero, se voidaan kirjata valikossa Yleinen/Valitse tila sarakkeeseen Tuottajanumero.


Jos sinulla on useampi kuin yksi tuottajanumero, voit kirjata ne sijainti-näytölle sarakkeeseen Tuottajanumero (CPH No.). Tuottajanumero voidaan kirjata vain sijainneille, joiden tyyppi on "Pitopaikka". Jos on sijainteja, jotka ovat "osia" muista sijainneista, voi olla tarpeen tehdä muutoksia sekä tyyppiin että hierarkiaan sijaintien järjestämiseksi. Sinun täytyy myös huomioida, että sijainneilla joko on oma Tuottajanumero tai ne ovat osa sijaintia, jolla on tuottajanumero, jotta kaikki sijaintisi kuuluvat johonkin tuottajanumeroon, kuten alla oleva esimerkki osoittaa.